Joensuun Katajan nuorisovalmennus

Joensuun Kataja yleisurheilun nuorisotoimintaan kuuluu eri ikäryhmien valmennus- ja ohjaustoiminta aina 3 -vuotiaista lapsista ylöspäin. Seuran tavoite on tarjota nuorelle mahdollisuus harrastaa yleisurheilua osaavassa ja elämyksiä antavassa ympäristössä eri ikävaiheiden aikana sekä kasvattaa mahdollisimman hyviä kilpaurheilijoita. Kaikki seuran tarjoama valmennustoiminta on maksullista. Valmennusmaksuilla varmistetaan riittävän laadukas valmennustoiminta.

Seuran nuorisovalmennustoiminta jakaantuu yleisurheilukouluihin ja nuorisovalmennusryhmiin. Nuorisovalmennusryhmät ovat jatkumo yleisurheilukouluille.

 

YLEISURHEILUKOULUT 3-11v

Seuran yleisurheilukouluryhmät jakaantuvat ikäryhmittäin. Yhteen ryhmään ryhmään kuuluu 1-2 ikäluokkaa

3-6v ryhmät ovat Liikuntaleikkikouluja, ja niissä ohjaavat ohjaajat ovat suorittaneet Nuoren Suomen lasten liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen. Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa sekä kokee oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Liikuntaleikkikoulu kehittää lasten perusliikuntataitoja ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua.

7-11v yleisurheilukouluissa lapset tutustuvat yleisurheilun eri lajeihin koulutettujen ohjaajien ohjaamina. Harjoituksia järjestetään 2 kertaa viikossa. Ryhmissä harjoitellaan eri yleisurheilulajien perustekniikoita ja monipuolisesti myös muuta taitavuutta ja kuntoa kehittäviä harjoitteita. Ryhmien harjoittelussa keskitytään perusliikkumiseen ja kehonhallinnan edelleen kehittämiseen. Harjoituksissa kehitetään lasten motorisia ja sosiaalisia taitoja sekä innostetaan lapsia liikkumaan monipuolisesti ja riittävästi.

Harrasteryhmät 7-15v

Harrasteryhmiä on keväällä 2018 kaksi: 7-10v, 11-15-vuotiaiden ryhmät.
Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa ja niissä harjoitellaan yleisurheilulajeja sekä kehitetään osallistujien yleistä liikunnallisuutta. Ryhmät toimivat hyvin sekä yleisurheiluharrastusta aloittavien ponnahduslautana useammin harjoitteleviin ryhmiin, että yleisurheiluharjoituksena niille, jotka harrastavat jotain muuta lajia aktiivisesti useana päivänä viikossa.

Nuorisovalmennus­ryhmät 11-17v

Nuorisovalmennusryhmissä nuori astuu astetta tavoitteellisemman harjoittelemisen piiriin. Ryhmäharjoittelu ja ryhmähenki ovat avainasemassa, kun nuoria viedään eteenpäin lajin parissa yli murrosiän. Katajan nuorisovalmennusryhmien harjoituksissa harjoitukset suunnitellaan rakentavasti ja nousujohteisesti. Tavoitteena ei ole tulosten ulosmittaus nuorina, vaan aikuisyleisurheilijan uralle valmistaminen.

Nuorisovalmennusryhmien toiminta jakaantuu 12-14-vuotiaiden monipuolisuusryhmään, tyttöjen ja poikien SM-ryhmiin sekä useampaan 15-17-vuotiaiden valmennusryhmään. 17 ikävuoden jälkeen urheilijat jatkavat henkilökohtaisen valmentajansa valmennuksessa.

12-14 -vuotiaiden monipuolisuusryhmät

Monipuolisuusryhmässä (tytöille ja pojille on yhteinen ryhmä) olennainen osa ryhmän harjoittelua on eri fyysisten ominaisuuksien, nopeuden, kimmoisuuden, kestävyyden, lihaskunnon ja notkeuden kehittäminen ikävaiheen herkkyyskausien suuntaisesti. Pääpaino harjoittelussa on eri lajien suoritustekniikoilla ja runsaaalla juoksuharjoittelulla. Harjoituksia on 3-4 kertaa viikossa. Ryhmän urheilijoita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti yleisurheilun kilpailutoimintaan.

15-17 -vuotiaiden valmennusryhmät sekä 13-15 -vuotiaiden tyttöjen että poikien SM-ryhmät

Ryhmissä harjoitellaan monipuolisesti kuitenkin oman lajiryhmän (pikajuoksut, kestävyysjuoksut, hypyt, heitot) tärkeimpiin ominaisuuksiin ja lajitaitoihin keskittyen. Lajiharjoittelun lisäksi harjoituksissa kehitetään siis kaikkia tärkeimpiä fyysisiä ominaisuuksia. Tavoitteena on mahdollistaa nuorten kehittyminen niin, että heillä on mahdollisuus päästä nuorten Sm-kisoihin ja pärjätä niissä. Ryhmät on tarkoitettu niille, jotka haluavat kilpailla ja urheilevat tavoitteellisesti.